Наблюдатели от МПА СНГ на встрече в ЦИК КР 25.04.2015