Наблюдатели от МПА СНГ на выборах в Сенат Парламента Республики Казахстан 01.10.14