Наблюдатели от МПА СНГ в Республике Беларусь 17.08.2016