Наблюдатели от МПА СНГ в Республике Карелия, 16.02.18