Наблюдатели от МПА СНГ посетили Сенат Парламента Республики Казахстан, 10.06.19