Наблюдатели от МПА СНГ провели ряд встреч в Астане, 27.06.17