Наблюдатели от МПА СНГ провели совещание в Астане 26.04.15